Høringsnotat vedrørende udkast til støtteberettigelsesregler for Den Eu-ropæiske Socialfond og Den Europæiske Regionalfond 1. Indledning Erhvervsstyrelsen (ERST) sendte den 02.06.2016 udkast til støtteberettigel-sesregler i høring. Høringsfristen udløb den 30.06.2016. Der er modtaget høringssvar fra seks af de hørte myndigheder

6478

Erhvervsstyrelsen har lavet udkast til ændring af Støtteberettigelsesregler for Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond 2014-2020. Udkastet skal nu i høring. Hvis du har bemærkninger til udkastet, skal du sende dem til os senest: Torsdag den 30. juni 2016 kl. 12.00.

Støtteberettigelsesregler gældende fra og med 1. september 2018 (pdf) af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid samt i Støtteberettigelsesregler for Regional- og Socialfonden (se afsnit 7. 9. okt 2018 af indstillingsretten af midler fra EU's Regionalfond og Socialfond m.v.). programmer for fondene samt nationale støtteberettigelsesregler. 25.

  1. Curt bergfors bröllop
  2. Leder dousa
  3. Gamla televerket bed and breakfast

Støtteberettigelsesregler gældende fra og med 1. september 2018 (pdf) Brug af digitale underskrifter (pdf) Erhvervsstyrelsen har udarbejdet udkast til ændring af “Støtteberettigelsesregler for Regional- og Socialfonden 2014-2020”. Ændringerne sendes i offentlig høring nu. Fristen for at indsende bemærkninger til udkastet til ændrede støtteberettigelsesregler er: fredag den 6. juli 2018.

Strukturfond Regional- og Socialfond programperiode 2014-2020, som hovedregel 18% af direkte udgifter til løn, ekstern konsulent og revision, som er de eneste poster der kan regnskabsaflægges. Se dog nærmere om regelsæt og overhead i Regler for EU-medfinansiering 2014-2020, støtteberettigelsesregler for ansøgere og projekter under Regionalfond og Socialfond, Erhvervsstyrelsen.

Støtteberettigelsesregler. Fornuftig tilrettelæggelse og korrekt gennemførelse er afgørende, når I modtager EU-tilskud.

7 6.1. Partnere der har afholdt mere end 2.5 mio. kr. inkl. det udokumenterede tillæg (18% eller 40% afhængig af projektets kontoplan) Du skal opliste de økonomiske partnere i projektet, som har et forventet partnerbudget på eller har afholdt

Støtteberettigelsesregler socialfonden

Hvis du har bemærkninger til udkastet, skal du sende dem til os senest: Torsdag den 30.

Støtteberettigelsesregler socialfonden

februar 2014. Udkast til støtteberettigelsesregler for Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond 2014-2020 udarbejdet en håndbog med støtteberettigelsesregler for ansøgere og tilskudsmodtagere under FEAD. Håndbogen er offentliggjort og sendt til projekterne i januar 2019. Socialstyrelsen har i foråret 2018 været på projektbesøg hos Projekt Fonden UDENFOR i hhv. Aarhus og København samt hos Kirkens Korshær i København. 7 6.1. Partnere der har afholdt mere end 2.5 mio.
Olycka hässleholm tåg

september 2018. Det betyder, at reglerne finder anvendelse på udgifter, som tilsagnsmodtager og økonomiske partnere har afholdt fra og med denne dato. For udgifter, der er afholdt før denne dato, finder de hidtil gældende regler anvendelse. Derfor skal I kende vores støtteberettigelsesregler. Støtteberettigelsesregler gældende fra og med 1.

september 2016 trådte seneste version af stØtteberettigelsesreg lerne i kraft.
Kvinnojour jobb göteborg

Støtteberettigelsesregler socialfonden nya rauch
upphovsrätt översättning engelska
hoppa över hinder trav
citroen hudiksvall verkstad
saint louis weather
sigge eklund cissi wallin

For yderligere vejledning se "Vejledning til timeregistrering for projektmedarbejder" og "Støtteberettigelsesregler for Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020". Erhvervsstyrelsen, version 4, maj 2020 Drop-down menuer - Kolonne A Kolonne B Akt. 1: Deltagelse i seminar XX Akt. 1: Køretid ifm. seminar Akt. 1: Arbejdsmøde ang. grundfortælling

Jo mere tid, der bliver anvendt på en arbejdsopgave, des mere detaljeret skal beskrivelsen være. For yderligere vejledning se "Vejledning til timeregistrering for projektmedarbejder" og "Støtteberettigelsesregler for Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020".


Billigaste privatleasing småbil
femina nyhetsbrev

For yderligere vejledning se "Vejledning til timeregistrering for projektmedarbejder" og "Støtteberettigelsesregler for Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020". Jo mere tid, der bliver anvendt på en arbejdsopgave, des mere detaljeret skal beskrivelsen være.

For yderligere vejledning se "Vejledning til timeregistrering for projektmedarbejder" og "Støtteberettigelsesregler for Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020". Jo mere tid, der bliver anvendt på en arbejdsopgave, des mere detaljeret skal beskrivelsen være. 1 Bekendtgørelse om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond 1 I medfør af 6, stk. 1, 6 a, stk. 1, 2 og 4, 6 b, stk.

For yderligere vejledning se "Vejledning til timeregistrering for projektmedarbejder" og "Støtteberettigelsesregler for Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020". Jo mere tid, der bliver anvendt på en arbejdsopgave, des mere detaljeret skal beskrivelsen være.

I Danske Universiteter takker for ovennævnte, som er modtaget i høring fra Erhvervsstyrelsen den 28.

Hvert år hjælper ESF millioner af europæere med at lære nye kompetencer, så de kan få et bedre job og et bedre liv. Her kan du få mere at vide om ESF, hvad ESF laver, hvordan det hjælper, og hvem der få gavn af det. FEAD håndbog 2014-2020 Side 5 af 18 Derudover skal der opsættes mindst én plakat, minimumsstørrelse A3, enten med beskrivelse af projektet og den økonomiske medfinansiering fra EU eller med et EU-logo i en rimelig størrel Støtten er delt i to: Grundbetaling og grøn støtte. Når du søger grundbetaling, søger du også automatisk grøn støtte. Hvis du søger støtte til mindre end 10 ha i omdrift, eller hvis du er økolog, får du automatisk den grønne støtte.