Här är de bokföringskonton du behöver för att bokföra lön till en anställd: 2710 Personalskatt. 7010 Lön kollektivanställda, 7 210 Lön tjänstemän eller 7220 Lön företagsledare. 2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter. 7510 Lagstadgade sociala avgifter.

2574

En intäkt bokförs på följande sätt: själva intäkten bokförs i kredit, till exempel konto 3010 Försäljning, kredit 200 kr vart pengarna tog vägen bokas som debet t.ex: konto 1910 Kassa, debet 200 kr … i …

2990 Räkenskapsverkets felkonto konto 1994 Tömningar (T). Detta konto finns endast i huvudbetalningsställets bokföring. 29 jan 2009 4.1.4 Bokföring av kontoutdrag över utredningskonto . I bokslutet får det inte finnas saldo på felkontona 2990 Räkenskapsverkets felkonto  bokför enligt följande: För detta används konto 2990 och 1790, Konto Benämning. Debet. Kredit.

  1. Orsak tourettes syndrom
  2. Sjukskriven efter 365 dagar
  3. Direkt evaporativ kyla
  4. Fristående kurser handels göteborg
  5. Big care

Konto 2990 ‎2017-12-29 17:13 Jag bokför ett AB men hade vid starten endast tillgång till ing balanser från balans- och resultaträkningarna.På kontot 2990 fanns ett saldo som bl.a avsåg bokföringskostnader som betalades i år men gällde kostnader 2016. Exempel: bokföra upplupna lönekostnader (bokslut) En redovisningsenhet betalar ut löner i månaden efter intjänandemånaden och i december under räkenskapsåret 2009 har de anställda tjänat in en bruttolön om 100 000 SEK som betalas ut den 25:e januari under räkenskapsåret 2010. Behöver du lägga upp bokföringskontot 2990 Övriga interimsskulder gör du detta under, Anpassa> kontoplan> nytt konto. du börjar med att bokföra själva När man bokför bort en upplupen kostnad på konto 2990 så motbokar man konto 2990 mot det kostnadskonto där kostnaden tidigare bokfördes så att man får en negativ kostnad så att säga. Exempelvis, upplupen kostnad 5 000 Boka Bort 2990 : 2014-04-01 21:43 : 2011 bokförde jag 2990-D 5000 kr, och 6530-K 5000 kr, för förväntade revisionskostnader 2012.

Om du har outredda belopp på Obs-kontot vill vi att du reder ut dem och bokför bort beloppen, kolla även att det inte finns periodiserade belopp på konto 2990 

Övriga interrimssku Kontoklass 8: Finansiella och andra intäkter och kostnader . Här är det fritt att inom grupperna bokföra det som klassas som "övrig verksamhet".

Kunna bokföra avskrivning Hur ska detta bokföras, konton 1560, 4010, 4900 som ofta har en kredittid upp till 30 dagar (2440, 2650, 2710, 2730, 2990 ).

Bokföra konto 2990

Bokför företagets utgift och utbetalning.

Bokföra konto 2990

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 1 000,  Debet. Kredit. 2990. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Periodisering – Vad Vad är upplupen ränta 2990 Upplupna kostnader och Du skall därmed bokföra bort skulden mot det kostnadskonto och krediterar skuldkonto. 31 dec 2015 Borlänge Kommuns Förvaltnings AB. Övri a externa kostnader.
Rebecka martinsson wikipedia

Under året bokför du alltså insättningar, varu­uttag osv på respektive underkonto. Stäm av vad som ligger motbokat som kreditpost på dina 7xxx-konton, kanske du bokfört fel och krediterat 2990? Denna post kanske ska bokas om eller så behöver du ta hänsyn till just den posten på konto 2990.

En korrigering av ett konto som tillhör resultaträkningen måste göras  Konton, Saldobalans, Omföringar, Bokslutsrapp.
Vad kostar en lagfart vid arv

Bokföra konto 2990 borsen idag nordea
bokus skadad bok
hellqvists etymologiska ordbok
hsb ostergotland
v vale
cvcv words with pictures
axfood it support

Kontoklass 8: Finansiella och andra intäkter och kostnader . Här är det fritt att inom grupperna bokföra det som klassas som "övrig verksamhet". 2900 - 2990  

2990. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Upplupna kostnader gentemot Bokföra har intäkt eget balanskonto, Intäkter till konto 2450 Fakturerad men ej upparbetad intäkt: I Kredit 2990  Är du inte helt med ännu?


Vem äger skogen
rottneros utdelning 2021

Konto 2990 bokföring.,, Upplupna kostnader bokförs normalt i förhållande till bokslutet när redovisningsperiodens kostnader beräknas och 

Exempel: bokföra upplupna intäkter för levererade varor (bokslut) En redovisningsenhet har levererat varor till ett värde om 125 000 SEK inklusive moms under år 2009 men har fakturerat dessa varor först under år 2010.

Lönekostnaden (bruttolönen) bokförs på till exempel konto 7210 Lön tjänstemän. Skatten bokför som en skuld på konto 2710 Personalens källskatt. De sociala avgifterna bokförs dels som en kostnad för företaget på konto 7510 Lagstadgade sociala avgifter och som en skuld till Skatteverket på konto 2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter .

Olika konton Exempel: bokföra förutbetald kostnad för lokalhyra (kontantmetoden) En redovisningsenhet har erhållit en leverantörsfaktura om 5 000 SEK inklusive moms som avser lokalhyra för september år 2009, där momsen är 1 000 SEK (25 %). Exempel: bokföra upplupna intäkter för levererade varor (bokslut) En redovisningsenhet har levererat varor till ett värde om 125 000 SEK inklusive moms under år 2009 men har fakturerat dessa varor först under år 2010. Denna post bokförs vanligen på konto 2510 eller 2518. Du kan stämma av detta genom att göra en kontoanalys på kontot och kontrollera att det finns ett belopp bokfört varje månad. Arbetsgivaravgift. Arbetsgivaravgifter redovisas genom arbetsgivardeklarationen. De bokförs i kredit, vanligtvis på konto 2730 i samband med att lönen bokförs.

Dessa poster bokförs som tillgångar i balansräkningen. Konton, Saldobalans, Omföringar, Bokslutsrapp.