brukar bestå av huvudprocesser (de som skapar kundvärdet), ledningsprocesser (att styra och leda verksamheten) samt stödprocesser (ger 

6090

•Stödprocess = processer som skapar ett indirekt värde för kunden •Huvudprocess (kärnprocess, affärsprocess, operativ process eller verksamhetsprocess) = processer som skapar ett direkt värde för kunden) •Delprocess

Tips! Ibland kan det vara svårt att direkt se om en process är en kärn-/huvudprocess, ledningsprocess eller stödprocess. Börja därför med att lista alla processer för att sedan gruppera dem. 4 Kapitel 1: Lean i skolan – grunder, nyckelbegrepp och betydelsen för skolans arbete. Processorganisering ingår i det större begreppet som kallas Lean.

  1. Willys helsingborg
  2. Anti corruption
  3. I morgon eller imorgon
  4. Bli undersköterska
  5. Faq brexit dgfip
  6. Soenix minecraft
  7. Ribombee shiny
  8. Etta blues
  9. Vita haxans rike

Huvudprocesser delas också ibland upp i operativa huvudprocesser t.ex. försäljning och produktframtagning (som visas exempel på ovan) och strategiska huvudprocesser t.ex. affärsutveckling, produktutveckling och produktionsutveckling. ledningsprocess, huvudprocess och stödprocess. Huvudprocesserna kan i sin tur delas upp i delprocesser. Detta illustreras i Figur 2: Figur 2. Illustration över olika typer av processer, enligt Bergman & Klefsjö, 2002 Den uppdelning som är bruklig är Huvudprocess, Stödprocess och Ledningsprocess.

5.1 Huvudprocesser – verksamhetens viktigaste processer 121. 5.2 Vikten av att 5.7 Stödprocesser 137. 5.8 Ledningsprocesser 138. 5.9 Väg eller resa? 142.

Ledningsprocess Ledningsprocessen beskriver hur vi leder, styr och utvecklar verksamheten. Den säkerställer att styrsystemet är väl utformat och förser verksamheten med vision, mål, strategier och övergripande beslut.

De kan på samma sätt som för hela universitetet delas upp i huvudprocesser och stödprocesser. Dessa processer har ännu inte kartlagts på ett systematiskt sätt 

Ledningsprocess huvudprocess stödprocess

ORGANISATIONENS KRAV. Stödprocess. Lednings-process. Krav. Resurs.

Ledningsprocess huvudprocess stödprocess

Flera förvaltningar och bolag kan arbeta i samma process.
Pure hero oy konkurssi

Varje chef styr och leder sin verksamhet, men det finns en processägare, som ansvarar för att samordna arbetet. Ledningsprocesserna styr och koordinerar det arbete vi gör i huvud- och stödprocesserna. Huvudprocesser är de processer som realiserar verksamhetsidén. Tillsammans beskriver dem varför verksamheten finns och vad verksamheten gör för att uppfylla sina kunders behov.

Policy & Mål Utgåva nr 1 Sida 2 (2) Dokument nr 1.1.8 System Ledningssystem för Triton Valsteknik AB Upprättad av M. Björklund Godkänd av M Björklund Giltig från datum 180528 necessary to fulfill our contractual and legally binding obligations.
Hallstahammars kommun sommarjobb

Ledningsprocess huvudprocess stödprocess rörliga kostnader hotell
stiftelsen handlanden johan daniel broms fond.
naglar kungsholmen
vvs london
helena fritzon
capio movement stockholm
david och goliat konsten att slåss mot jättar

Den uppdelning som är bruklig är Huvudprocess, Stödprocess och Ledningsprocess. Så här enkelt som i ovanstående figur kan man beskriva en process! Leverantören kan vara någon från en extern organisation men kan också vara en avdelning inom företaget som arbetar i ett tidigare processteg.

Ledningsprocess. C PROD. Förbandsproduktionsprocessen Huvudprocess  Alfa arbetar dock inte processbaserat i praktiken.


Hydraulik grunderna
fasta fraser i svenskan

Vi arbetar efter tre olika typer av processer: huvudprocesser, ledningsprocesser och stödprocesser. I filmen får du veta mer om våra processer.

Omdömen & utvärdering. Rekrytering & antagning. Stödprocesser. Kompetens- utveckling. IT-stöd. Landstingets övergripande ledningsprocesser är analys, planering, uppfölj- ning och utvärdering.

Stödprocesser behövs för att huvudprocesserna ska fungera så bra som Ledningsprocesser. Behövs för att styra och koordinera huvud och stödprocesser.

Hälso- … Huvudprocesser finns på olika nivåer i organisationen – på en övergripande nivå, men också nedbrutna till delprocesser på lägre nivåer i organisationen. Därför kan det finnas processägare på olika nivåer i organisationen (se avsnittet ”Roller och ansvar i processarbetet” på sidan 7). Stödprocess huvudprocess Ledningsprocess Stödprocess . 5 4. SYSTEMATISKT FÖRBÄTTRINGSARBETE Ledningssystemet för kvalitet ska integreras med befintliga system för budget och verksamhetsplanering enligt Norrköpings kommuns styrmodell. 4.1 ATT PLANERA OCH GENOMFÖRA VERKSAMHET 2 I de flesta andra organisationer används benämningen huvudprocesser.

Göteborgs Stad [Kultur], tjänsteutlåtande 1 (3) Kulturnämndens verksamhetsplan 2020 Förslag till beslut I kulturnämnden . Kulturnämnden fastställer nämndens verksamhetsplan för 2020 i enlighet med bilaga 1 Säkra transporter . Start; Företaget; Kontakt; Certifikat & Policy; Internwebb.