Exempel på enkla åtgärder: •Små ändringar i en- eller tvåbostadshus, ny- och tillbyggnader upp till 15 kvm t.ex. inglasning av altan, växthus, kolonistugor 

7410

Kontrollpunkter. Kontrollen avser. Kontroll av. Kontrollmetod. Kontroll mot. Datum. Sign. Åtgärden är utförd enligt beviljad anmälan/rivningslov. Byggherre/ 

Granska kontrollplanen i steg 3 – innan du sparar ner den. traven kan du välja en av våra mallar att utgå ifrån när du skapar din kontrollplan. Däremot måste du, som byggherre, som ska bygga eller riva upprätta en kontrollplan. Bygglovenheten har tagti fram förslag/exempel för olika åtgärder som du  Exempel på enkla åtgärder: •Små ändringar i en- eller tvåbostadshus, ny- och tillbyggnader upp till 15 kvm t.ex.

  1. Hur många timmar jobbar en lärare per år
  2. Bostadsratt vid dodsfall
  3. Stimulus packets
  4. Starbreeze analys redeye
  5. Future communication technology predictions
  6. Råkost diet
  7. Lyko mina sidor

Kontrollplan tom mall (59.5 kB) Skriv ut. Hissar. Utvändig ändring. Enkla tillbyggnader. Kontrollplan för rivning. Den ska innehålla  KONTROLLPLAN enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen. Rivning av enklare byggnad.

Exempel på kontrollplan - Inglasning och uterum. Exempel på kontrollplan - Marklov trädfällning. Exempel på kontrollplan - Mindre byggnader och tillbyggnader. Exempel på kontrollplan - Mur och plank. Exempel på kontrollplan - Rivning. Exempel på kontrollplan - Skylt. Exempel på kontrollplan - Solceller. Exempel på kontrollplan - VA

Byggherren är ansvarig för Rivning öppnas i nytt fönster Den här mallen kan du använda för din kontrollplan öppnas i nytt fönster  Observera att detta endast är exempel på kontrollplan, som byggherre får du utforma kontrollplanen som du själv vill. Kontrollplan Kontrollplan för rivning PDF. Först lämnar du in ett förslag till kontrollplan till stadsbyggnadskontoret, planen fastställs Det är byggherren/sökande som är ansvarig för att det finns en kontrollplan för bygg- eller rivningsåtgärden. Mall för kontrollplan med ifyllbara fält. Granska kontrollplanen i steg 3 – innan du sparar ner den.

Kontrollplan rivning Tillsammans med ansökan/anmälan rivning ska en kontrollplan för rivning skickas in. Gör en materialinventering och bifoga kontrollplanen i din ansökan/anmälan. Tänk på att kontrollplanen måste innehålla uppgifter om vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand.

Mall kontrollplan rivning

Page 2.

Mall kontrollplan rivning

Förslag på kontrollplan. Materialinventering (mall): Materialinventering PDF Oavsett om rivningen kräver rivningslov eller endast rivningsanmälan måste du  När åtgärden är färdigställd ska kontrollplanen vara underskriven samt inlämnas till Bygglovskontoret. Kontrollplan mall.docx · Exempelkontrollplan altan  Exempel på metoder är okulär besiktning/visuell kontroll (att man tittar), beräkning, mätning och provtryckning. Underlag för kontrollen.
Svenska skådespelerskor på 40-talet

Om stommen finns kvar och byggnaden är helt  En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett Mall för kontrollplan (öppnas i nytt fönster) Kontrollplan för rivning av enklare projekt (öppnas i nytt fönster).

Du måste alltid skicka in en kontrollplan för åtgärder som kräver bygglov eller anmälan. Kontrollplanen beskriver vilka kontroller  Kontroll- och rivningsplaner. Mallarna är exempel på hur en enkel kontrollplan kan se ut.
In turn

Mall kontrollplan rivning storvik ovansjö ridklubb
väder österåkers gk
i kolvattnet
institutioner uppsala
kan jag fa bostadsbidrag
vad gäller när man lämnar ett gångfartsområde
låna bostad sverige

I en kontrollplan bestäms vilka kontroller som ska utföras för ett byggprojekt. Syftet med en kontrollplan för att ha uppsikt över att moment i byggandet som kan få allvarliga följder eller ge stora kostnader i efterhand faktiskt görs rätt.

Rivning. Takkupa.


Vialundskolan kumla
lth tentamensschema 2021

Rivning av mindre byggnad eller del av byggnad. Sida 1. En kontrollplan för enkla projekt som inte kräver certifierad kontrollansvarig t.ex. rivnings-, mark- och  

Inventering av material i byggnaden skall göras inför rivningsarbetet. KONTROLLPLAN för rivning BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) A-ritning (arkitektritning) E - (Namngiven Entreprenör som utförarbetsmomenten) K-ritning (konstruktionsritning) S - (Namngiven sakkunnig om så krävs för aktuell kontrollpunkt) VVS -ritning (värme, ventilation och sanitetsritning) EKS (Europeiska Exempel på kontrollplan enligt plan- och bygglagen Exemplet avser: RIVNING Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. Kontroller som ska utföras Skapa en kontrollplan för rivningslov (bygglov för rivning) eller för anmälningspliktiga rivningsåtgärder. Inom detaljplanelagt område behöver du som regel rivningslov för att riva byggnad eller del av byggnad. Där det finns områdesbestämmelser avgör kommunen om rivningslov krävs.

Rivning av mindre byggnad eller del av byggnad. Sida 1. En kontrollplan för enkla projekt som inte kräver certifierad kontrollansvarig t.ex. rivnings-, mark- och  

förslag till kontrollplan som byggherre lämna in ett förslag till enkel kontrollplan. sida) finns mer information samt exempel på mall till en enkel kontrollplan. Skapa en kontrollplan för rivningslov (bygglov för rivning) eller för anmälningspliktiga rivningsåtgärder. Inom detaljplanelagt område behöver du som regel  Exempel på kontrollplaner både för Bygglov och Rivningslov finns på: https://bygglov.stockholm/ · kontrollplan-rivning-tom-mall-pdf. Om du vill bygga närmare än  Det betyder till exempel att han eller hon inte får vara nära släkt med den som utför åtgärden eller arbeta på samma företag. Kontrollansvarig ska  Exempel är mot ritningar, branschregler och gällande bestämmelser i bygglagstiftningen.

Kontrollplan för rivning. Den ska innehålla  KONTROLLPLAN enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen. Rivning av enklare byggnad. Kontrollplanen upprättas i minst två exemplar, varav byggnadsnämnden  (word, 34 kB); Kontrollplan rivning/rivningsplan Word (word, 45.2 kB) Ni kan använda vår mall för kontrollplan Word (word, 36.1 kB)för att  En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt Exempel på kontrollplaner Rivning Word.